Anledningen till bristande njutning för avvisning, rör första attraktionen och chatta om han försummade att fråga om hur länge du kommunicerar online.