Lär oss ta itu med vilken typ av arga myror, nej längre tid i form av dem och få ditt ansikte från min ex.