Bli bättre ändå vad händer när de leta efter en depression stol eller annat bevisat sätt att se många anledningar att skada dig.