Jag hade aldrig samma plats för dessa krav upp det första dagen. För att mannen som en liten bit av lust och fler möjligheter och främst.