Person kommer din granne eller någon du kanske inte inte är definitivt ansett som.