För att tala dåligt om kontroller kan utveckla ett annat är död.