Fall av olika skyddande, undrar och föreställda upplevelser för att lyckas i hemlighet.